සමාගම් පැතිකඩ

අපි කවුද

YAMATO මුල් උපාංග සැපයුම්කරු

අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ජපන් YAMATO සම්පූර්ණ පරාසයක මුල් A පන්තියේ උපාංග සපයන්නෙමු.

Ningbo Original Accessories Co., Ltdකර්මාන්තය සහ වෙළඳාම ඒකාබද්ධ කරන මහන උපාංග සමාගමකි.සමාගම ආරම්භ කරන ලද්දේ Ningbo YAMATO සමාගමේ වසර 12 කට වැඩි මිලදී ගැනීමේ පළපුරුද්දක් ඇති Chen Jiali සමූහය විසිනි.YAMATO හි මිලදී ගැනීමේ නාලිකා පිළිබඳව අපට ඉතා පැහැදිලිය .අපගේ ගබඩාවේ Yamato කොටස් වර්ග 3000 කට වඩා ඇත, වෘත්තීය තොග සහ සිල්ලර ජපානය YAMATO මුල් මහන උපාංග, සහ JUKI, SIRUBA, KINGTEX සහ අනෙකුත් උසස් මහන මැෂින් සඳහා උපාංග සපයයි. සමාගම්.

aboutimg (1)
aboutimg (2)